Spořilov - osobnosti


ing. Štěpán Sixta, CSc (*1925)Štěpán Sixta
Štěpán Sixta se narodil 18. 8. 1925 ve Velimi.

Obecnou školu navštěvoval ve Velimi, gymnázium v Kolíně a Ostravě.
Po té absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a ve Freiburgu (Německo).
Většinu profesní dráhy pracoval ve Výzkumném ústavu rostlinné genetiky v Praze.

Publikace:
Štěpán Sixta a kol: O rostlinné genetice a vlivy prostředí


Štěpán Sixta bydlí na Starém Spořilově, Severozápadní V.

[Na začátek stránky]