Aktuality


Svátek patrona české země sv. Václava.
Oltář sv. Václava v bazilice sv. Petra v Římě

     Oltář sv. Václava v bazilice sv. Petra v Římě

Je to už přes dvacet let, co jsme se mohli setkat se zástupcem českých svatých v samém středu církve v chrámu sv. Petra ve Vatikánu. To se každému nepoštěstí. Stojí v kapli pravé boční lodi. Po stranách oltáře jsou mozaiky slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Původní, ještě předbarokní gotický oltář dal postavit už Karel IV. v první polovině 14. století, pochopitelně mimo chrám sv. Petra, který tehdy ještě neexistoval. Ten se ale nedochoval. Oltář ve sv. Petru je dílem olomouckého arcibiskupa Zdíka. Barokní kopie oltářního obrazu z 18. stol. se zachovala a je dnes uložena v depozitáři. Současný obraz sv. Václava na oltáři je z pozdější doby. Na současném i barokním obraze je sv. Václav s královskou korunou a v pozadí obrazů je výjev vraždy ve Staré Boleslavi. Autorem stávajícího obrazu je Angelo Caroselli (1586-1652).
Pro nacionálně orientované duše připomínáme, že oltář národního patrona ve svatopetrské bazilice máme jako jediný národ na světě.


Původní oltářní obraz