Starý Spořilov - osy
    Hlavní.
    Roztylské náměstí
    Roztylské sady
    Boční I.
    Boční II.
   Starý Spořilov SZ
    Severozápadní I.
    Severozápadní II.
    Severozápadní III.
    Severozápadní IV.
    Severozápadní V.
    Severozápadní VI.
    Severní VI.
    Severní VII.
    Severní VIII.
    Severní IX.
    Severní X.
   Starý Spořilov SV
    Severovýchodní I.
    Severovýchodní II.
    Severovýchodní III.
    Severovýchodní IV.
    Severovýchodní V.
    Severovýchodní VI.
    Severní I.
    Severní II.
    Severní III.
    Severní IV.
    Severní V.
    Zapomenutá
   Starý Spořilov JZ
    Jihozápadní I.
    Jihozápadní II.
    Jihozápadní III.
    Jihozápadní IV.
    Jihozápadní V.
    Jihozápadní VI.
    Jižní IX.
    Jižní X.
    Jižní XI.
    Jižní XII.
    Jižní XIII.
    Jižní XIV.
    Jižní XV.
    Jižní XVI.
    Jižní XVII.
    Vestavěná
    Čtyřdílná.
   Starý Spořilov JV
    Jihovýchodní I.
    Jihovýchodní II.
    Jihovýchodní III.
    Jihovýchodní IV.
    Jihovýchodní V.
    Jihovýchodní VI.
    Jihovýchodní VII.
    Jihovýchodní VIII.
    Jihovýchodní XI.
    Jižní I.
    Jižní II.
    Jižní III.
    Jižní IV.
    Jižní V.
    Jižní VI.
    Jižní VII.
    Jižní VIII.
    Jižní náměstí.
    Východní náměstí
    Lešanská
   Chodovec
    Holčovická
    Božkovská
    Obrovského
    Chodovecké nám.
    Zastrčená
    Nad Pahorkem
    Na Magistrále
   Spořilov I.
    Vrútecká
    Trenčínská
    Žilinská
    Zvolenská
    Kremnická
    Púchovská
    Trnavská
   Spořilov II.
    Na Chodovci
    Stříměcká
    Měchenická
    Zvánovická
    Hrusická
    Bojanovická
    Dunická
    Choratická
    Choceradská
    Bělčická
    Svojšovická
    Struhařovská
    Postupická
   Google Street View
    Street View
   Prameny
    Literatura
Průvodce Praha a okolí: Spořilov

Ulice na SpořilověKlikni na vybranou část mapky
V mapkách ulic je fotografický záběr vyznačen takto (pohled vlevo):


Modře ohraničen Nový Spořilov, a to v severozápadní části Spořilov I. (ulice zde mají názvy podle slovenských měst). Na východě Spořilov II. Ulice pojmenovány podle obcí na jih od Prahy.
Starý Spořilov je co se týče názvů ulic rozdělen na čtyři sektory podle světových stran a ulice po vrstevnicích mají název příslušného sektoru s rozlišením římskými číslicemi. Římské číslice stoupají odzdola (od severu) nahoru (k jihu).
Ulice na ně kolmé (proti vrstevnicím) se pod Hlavní třídou označují jako Severní (v severozápadním a v severovýchodním sektoru) a nad Hlavní třídou (v jihozápadním a jihovýchodním sektoru) se nazývají Jižní. Číslovány jsou opět římskými číslicemi, rostoucími od východu na západ.
Kromě toho protínají Starý Spořilov ještě dvě ulice šikmo k vrstevnicím a jsou pojmenovány jako ulice Boční.
Ve Starém Spořilově je i několik ulic, které nerespektují výše uvedená pravidla. Jsou to Zapomenutá, Čtyřdílná a Vestavěná, které vznikly později.

Projektem Street View od společnosti Google se stala přehlídka spořilovských ulic poněkud anachronismem. Nicméně podle možností jsme připraveni v ní pokračovat, i když s upraveným programem.

Poznámka: Cílem této rubriky bylo zachytit stav spořilovských ulic k určitému datu. Bohužel to dopadlo spíše jako exkurse do autobazaru.

 


Plánek z roku 1947

 


[Na začátek stránky]