Aktuality

Farmářské trhy na Spořilově 8. 9. 2018

Několik záběrů z trhu:Jiří Drahoš s manželkou na spořilovském trhu

JIŘÍ DRAHOŠ - kandiduje do senátu za Prahu 4. K tomu dodává:

  V Praze žiji téměř padesát let a většinu z nich jsem strávil v Praze 4. Je symbolické, že mým vůbec prvním pražským bydlištěm byly vysokoškolské koleje v Podolí. Později jsme s rodinou bydleli na různých místech Prahy 4 a po sametové revoluci jsme se do Podolí vrátili. Dnes zde žije moje dcera, díky níž jsem se "čtyřkou" v denním kontaktu.

  Jako senátor bych se rád zabýval:
  • Obranou našich demokratických hodnot a dodržováním Ústavy.
  • Celoživotním vzděláváním a modernizací školství.
  • Podporou moderních technologií, které budou šetrné k životnímu prostředí.

  Rád bych pomohl "čtyřce" v těchto věcech:
  • V Praze potřebujeme vizi rozvoje městské dopravy: dokončit okruh, postavit nové mosty, opravit ty staré a pokračovat ve stavbě metra, nejdříve trasy D.
  • Chytří lidé potřebují i chytré úřady a veřejný prostor. Proto podpořím praktické využití projektu "chytrých měst".
  • Musíme lépe využívat pitnou, užitkovou a odpadní vodu v městské zástavbě.


  Foto: M. Buřilová