Aktuality

  Trh 4.7.2020.

  Ráno nás vítá jasným nebem s 25°C a prvními motýly z letní generace. Návštěvníků je na trhu žalostně málo,
  přičinili se o to zajisté Hus a Cyril s Metodějem, jejichž svátky byly zároveň s přívětivým počasím nepochybně
  motivací k výjezdům mimo Prahu. Návštěvnické skupině tak vévodila kompletní "stolní společnost" se stotříletým
  Edou Markem v čele.