Průvodce Praha: Spořilov

  Budova TMobile


  Budova společnosti TMobile

Kancelářská budova v Roztylech, Tomíčkova 2144/1, Praha 4 je navržena ing. arch. Lubomírem Zemanem pro Sekyra Group, od které si T-Mobile budovu pronajímá. Budova má sedm nadzemních a tři podzemní podlaží o půdorysných rozměrech cca 152x54 m. V březnu 2002 byl položen základní kámen a v dubnu 2004 se do nové budovy nastěhovali zaměstnanci.

Stručný popis stavby

Umístění stavby :
Objekt se nachází v oblasti zástavby tvořené malými bytovými domy ( převážně třípodlažními) a rodinnými domky. Díky tomu tvoří objekt dominantu svého bližšího okolí.

Konstrukční a dispoziční řešení :
2. a 3. PP slouží jako parkingy, mimo parkovacích míst jsou zde komunikační jádra se schodišti a výtahy a dále strojovny VZT určené pro odsávání vzduchu z parkingů a skladové prostory. V podzemí je celkem 451 stání. K zajíždění a vyjíždění slouží obousměrná nájezdová rampa. Před objektem je venkovní parkoviště pro 89 aut.
1. PP slouží celé jako technologické zázemí pro objekt. Jsou zde umístěny strojovny technologického vybavení a dále přednáškový sál s kapacitou cca 400 míst a jídelna s kuchyní s kapacitou 1350 jídel.
V 1. NP je hlavní vstup do budovy a dva vedlejší vstupy. Vstupuje se vždy po mostě propojujícím jednotlivé vstupy s přilehlou komunikací před objektem. V 1.NP se dále nachází vstupní hala, na kterou navazuje malá prodejna, dále jsou zde velkoprostorové kanceláře a soc. zařízení.
2-5. NP jsou typická podlaží. Jsou zde kanceláře, většinou běžného typu, pouze část tvoří velkoprostorové kanceláře. Dále jsou zde jednací místnosti, soc. zařízení, čajové kuchyňky a další obslužné místnosti.
6. a 7. NP jsou ustupující podlaží. Jsou zde umístěny místnosti stejného typu jako ve 2.-5. NP.T-Mobile - základní kapacitní údaje:

Počet zaměstnanců1 840 osob
Zastavěná plocha v úrovni 1.NP 5 570 m2
Kapacita stání v podzemních garážích 451 stání
Kapacita venkovních stání 89 stání
Celková kapacita parkovacích stání 540 stání
Obestavěný prostor 234 860 m3
Obestavěný prostor – nadzemní část 135 880 m3
Obestavěný prostor – podzemní část 98 980 m3
Zastavěná plocha – nadzemní část 5640 m2
Zastavěná plocha – podzemní část 8445 m2
Plocha kanceláří 19 303 m2
Plocha jednacích místností 1 592 m2
Plocha chodeb 5 881 m2
Plocha výtahů, schodišť 847 m2
Plocha podzemních parkovacích stání a komunikací 13 026 m2
Plocha foyer a vstupních hal 436 m2
Plocha čaj.kuchyněk, soc.zázemí, úklidů a šaten 1 269 m2
Plocha skladů 2 358 m2
Plocha technologií a technického vybavení objektu 3 956 m2
Délka slaboproudých kabelů (orientačně) 1 384,4 km
Délka silnoproudých kabelů (orientačně) 568 km
Délka přímého vodovodního potrubí 16,8 km
Délka přímého kanalizačního potrubí 20,3 km
Délka přímého plynovodního potrubí 0,15 km
Hmotnost výztuže objektu (orientačně) 3 380 t[Na začátek stránky]