Aktuality

Výstava fotografií Františka Sysla: Svatořečení Anežky České v Římě.


  František Sysel ml. se narodil 23. dubna 1953 v Šumperku, nyní žije ve Vyšovicích u Prostějova.
Vystudoval v Brně grafiku u prof. Dalibora Chatrného a uměleckou knižní vazbu u prof. Jindřicha Svobody.
Až do současnosti pracuje jako restaurátor papíru a fotografií pro muzea, galerie a soukromé sběratele, (např. Národní muzeum v Praze, Uměleckoprůmyslovémuzeum v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Národní technické muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně,Muzeum města Brna, Regionální muzea v Teplicích, Písku, Chrudimi, Mladé Boleslavi, Muzeum umění v Olomouc, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti).
Práce na fotografiích, např. Josefa Sudka, Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho nebo na starých fotografických technikách.

V letech 1995-2002 pravidelně spolupracoval se švýcarským institutem pro restaurování fotografie v Neuchatel Le Chambre Claire na restaurování fotografií, např. Andy Warhola, Alexandra Rodčenka. V posledních letechfotografuje např. pro Národní památkový ústav exteriéry a interiéry hradů a zámků, nebo reprodukce obrazů či jiných sbírkových předmětů, převážně pro užití v publikacích.

Fotografuje od svých patnácti let, převážně v prostředí rodiny.

Je autorem souboru fotografií ze svatořečení Anežky Přemyslovny v Římě, souboru Cikáni v osadách Východního Slovenska.

Mimo dokumentární fotografie se zabývá fotografováním camerou obscurou, tuto techniku učil jako hlavní lektor na letních prázdninových dílnách pro děti v Miloticích (2006-2009).

U příležitosti "Roku renesanční šlechty" vyhlášeného Národním památkovým ústavem v roce 2017 vytvořil kolekci fotografických koláží pro kalendář "Bučovické labyrinty", nebo soubor koláží, které reflektují také kroměřížské památky, zejména pak Králičí kopec v Květné zahradě.

Michaela Tučková