Aktuality

  Svatopetrský koncert 25. 2. 2019

   Pozvánka s kryptogramem

   Koncert uvedl bratr Regalát s upozorněním, že nejde o koncert na počest výročí Vítězného února

   Magdalena s rozluštěním kryptogramu


   Zcela zaplněný sál dokládá velký zájem o akci

   Harfenistka

   Nejmladší učinkující


   Stálí hosté