Aktuality


SvětluškyPreissigova ilustrace ke Karafiátovým Broučkům
Večer 4. 7. 2016 se na Spořilově objevily světlušky. Možná jsme si jich jen nevšimli, ale za deset let našeho pobytu zde je vidíme poprvé. A jaksi později, než obvykle - mají totiž i jméno podle toho, že se poprvé objevují na svátek sv. Jana, tj. 24.června.

Ke Spořilovu však mají ještě jiný vztah. Spořilovský malíř Vojtěch Preissig je totiž prvním ilustrátorem kouzelné Karafiátovy knížky, věnované právě těmto svítícím broučkům. Knížka s jeho ilustracemi vyšla v roce 1903. Knihu nejen ilustroval, ale věnoval se všem základním elementům knihy, což je vazba, typografická úprava a ilustrace.

A není to jen spořilovský Preissig. Broučky ilustrovala také babička spořilovského zahradníka J. Fischera, paní Marie Fischerová-Kvěchová.

S broučkovským tématam se však setkáme i v divadelním představením v místním Sokole, kde např. v roli světlušky vystupovala Ivana Drbalová-Krausová,

či v dětské kresbě jednoho ze Spořilováků z roku 1952, inspirované Karafiátovým příběhem.


Nyní se podívejme na svět světlušek méně romanticky. V prvé řadě nepapali "zelnou polívčičku", ale jako dravci pojídají drobné měkýše. Proto je nejspíše zastihneme v místech, kde je této potravy dostatek.

U nás žijí tři druhy svítících brouků: světluška větší, světluška menší a světloš polokřídlý. V zahradách Spořilova je to nejspíše světluška menší (Phausis splendidula), a na okraji Krčského lesa to může být i světluška větší (Lampyris noctiluca).U našich světlušek je zřetelný pohlavní dimorfismus. Bílé samičky se podobají larvám, žijí skrytě a jen v době páření vylézají na vyvýšená místa, odkud světlem lákají samečky. Samci svítí slaběji než samičky, které svítí velmi výrazně. Slabě svítí i larvy.
Světlo, které brouci vydávají je studené a vzniká biologickou oxydací látky zvané "luciferin" a vyzařování světla je řízeno pomocí enzymu "liciferáza".
Vlastní svítíci organ světlušky sestává ze dvou světlých panýlků na spodní části zadečku.
Po pátém svlečení (cca po třech letech) se larvy zakuklí. Z kukly se pak vylíhne dospělý jedinec. Hlavní výskyt dospělých jedinců je v období páření, což ve střední Evropě připadá na červenec a srpen. V teplých letních měsících svítí samičky při dostatečné tmě asi od 22:00 do 1:00.
Tmavé larvy žijí na zemi a živí se slimáky. Kořist usmrtí tím že ji nejdříve ochromí vstříknutým jedem, potom do ní vpustí trávící štávy a rozložené tělo vysají. Dospělci však během svého života žádnou potravu nepřijímají.

Velikost: samec 8 - 10 mm, samice 10 mm, larva až 12 mm[Na začátek stránky]