Spořilov: Osobnosti

ing. Bohuslav Šmíd [*1924]Bohuslav Šmíd
Bohuslav Šmíd se narodil 30.1.1924 v Poličce jako syn významného poličského stavitele Bohuslava Šmída.
Základní školu a gymnázium navštěvoval v Poličce a potom studoval v Praze na ČVUT na fakultě konstruktivně-dopravní.
Do prvního zaměstnání nastoupil do Kovoprojekty. Po vojně přešel do Plynoprojektu kde strávil 20 let.
Potom pracoval v ÚHA Pařížská v ateliéru technického projektování na tzv. "suterénu města", což jsou všechny podpovrchové stavby v Praze, především pak kolektory. Byl koordinátorem "Generelu kolektorů" a zasloužil se také o zpracování geologické mapy Prahy.
Do důchodu odešel v roce 1987, ale ještě několik let pracoval v Interprojektu.

Bydlí na starém Spořilově, Severovýchodní VI.

[Na začátek stránky]