Spořilov - Severní II.

ing arch Pavel Procházka (1930-2009)architekt P. Procházka
ing arch Pavel Procházka se narodil 17. 5. 1930 v Praze a tamtéž zemřel 12.11.2009.
Základní školu navštěvoval na Spořilově, gymnázium na Vyšehradě. Architekturu studoval v letech 1948-1953 na ČVUT v Praze. Po skončení vysokoškolských studií nastoupil na Vojenskou stavební správu v Praze a potom přešel do Krajského projektového ústavu. Dále pracoval v SÚRPMO a konečně až do důchodu na Stavebním odboru na Praze 3.

Dlouholetý skaut oddílu Osmička na Spořilově pod přezdívkou "Stopka". Autor ilustrací v kronice i oddílového časopisu.

Výběr realizací:

Architekt Pavel Procházka žil na Starém Spořilově v Praze.

[Na začátek stránky]