Průvodce Praha: Spořilov


ing arch Zdeněk Přáda [1922]Zdeněk Přáda
Zdeněk Přáda, se narodil 11.6.1922 v Plzni. V Plzni chodil do základní školy a tamtéž absolvoval Vyšší průmyslovou školu stavební. Po maturitě nastoupil místo na Vojenské lesní správě v Brdech, potom byl zaměstnán u firmy Reschop v Mirošovicích a jako zedník u firmy Silsta, která rekonstruovala zbirožský zámek.
V roce 1949 ukončil studium na ČVUT v Praze, obor architektura a jako architekt nastoupil do prvního zaměstnání do Studijního a typizačního ústavu, kde pracoval do roku 1962. Odtud odešel do Zdravoprojektu, kde pracoval až do odchodu do důchodu v r. 1990.
Za svou práci byl několikrát vyznamenán: v roce1951 - člen kolektivu, jemuž byla udělena Státní cena, v letech 1955-1981 ceny z architektonických přehlídek, v roce 1968 - vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a Cena ke 20 letům projektových ústavů, v roce 1985 - krajská cena za FN Plzeň a konečně v roce 1988 - medaile FN Hradec Králové.


Realizace:
 • Nemocnice Rokycany (s kol.) (1956)
 • Nemocnice Povážská Bystrica (s V. Králem) (1957)
 • Vládní sanatorium Ulánbátar, Mongolsko (s J. Řídkým) (1962)
 • Dětsko-kojenecký pavilon, Ulánbátar, Mongolsko (1962)
 • Nemocnice s poliklinikou, Ulánbátar, Mongolsko (1970)
 • Ústavy technické sekce ČSAV Praha (s F. Troníčkem a VPÚ) (1969)
 • Poliklinika Praha - Spořilov (s P. Bečvářem) (1970)
 • Dětská léčebna Janské Lázně (s F. Troníčkem) (1980)
 • Vysokoškolské koleje Plzeň (s F. Troníčkem) (1982)
 • Fakultní nemocnice Plzeň (s J. Štípkem, F. Troníčkem, K. Vlčkem a KPÚ Plzeň) (1982)
 • I. chirurgický blok FN Hradec Králové (s F. Troníčkem a K. Vlčkem), (1982)
 • Řada rodinných domů např. v Praze - Břevnově aj.

Obrazy (ukázka):
Už od mládí se zabýval kreslením a malbou. Od sedmi do patnácti let navštěvoval soukromou malířskou školu Karla Kamenyho v Plzni a malování se věnuje dodnes.

[Na začátek stránky]