Průvodce Praha: Spořilov: Osobnosti: Architekti a stavitelé

ing arch František Pospíšil (1959)


architekt F. Pospíšil
ing arch František Pospíšil se narodil 29. 9. 1959 v Českém Brodě.
Člen České komory architektů od roku 1995, autorizace bez specifikace oboru udělena pod č.j. 000820, číslo autorizace 2285. Od roku 2002 držitelem zvláštní odborné způsobilosti Ministerstva vnitra na úseku územního plánování, č.osvědčení 611309722.
Od ukončení studia na fakultě architektury ČVUT (1984) až do současnosti projektová praxe v oboru územního plánování a urbanismu.
V období 1984 – 1992 pracoval v rámci Terplan Praha s.p. (později Terplan Praha a.s.) jako projektant – urbanista a jako hlavní projektant při vedení prací na zakázkách územně plánovacího charakteru – zejména v oblasti územních plánů velkých územních celků a lokalizačních studií.
V letech 1992 – 1994 zaměstnán u firmy Arcdata Praha s.r.o. jako specialista GIS (geografický informační systém) a hlavní projektant. Vedle aplikace GIS na zakázkách územně plánovacího charakteru prováděl úlohy spočívající v metodologii aplikace GIS a také pracoval jako školitel v rámci výuky a školení GIS (model ESRI - ARC/INFO-ArcView).
V letech 2001 - 2006 byl společníkem firmy Atelier T-plan s.r.o., kde působil ve funkce hlavního projektanta a projektového manažera.
Od roku 1994 do současnosti provozuje soukromou projektovou praxi, zaměřenou na zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů, zpracování urbanisticko - architektonických studií a projektů a pořizovatelskou a konzultační činnost. Během 20ti leté praxe zpracoval cca 200 dílčích projektových zakázek, více než polovinu jako hlavní projektant.

[Na začátek stránky]