Praha - Nuselský most

Nuselský mostProjekt:Vojtěch Michálek, Stanislav Hubička a Svatopluk Kobr, PÚDIS
Hlavní stavbyvedoucí:Hynek Hlasivec, SSŽPrvní známý návrh přemostění Botiče přes Nuselské údolí pochází již z r. 1893 od ing. Marjánka. Během 20. století už byla návrhů celá řada. Několik projektů navrhl proslulý konstruktér železobetonových mostů, dr. ing. Stanislav Bechyně (1919, 1934, 1937 a 1950), původně obloukových. V další veřejné soutěži v roce 1937 zvítězil Bechyně s projektem, který obsahoval již mnoho prvků použitých později při skutečné stavbě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let: trámová konstrukce namísto obvyklé obloukové a kombinace čtyřproudové silnice a podzemní dráhy v tubusu.

V souvislosti s uvažovanou stavbou podpovrchové tramvaje se stavba mostu stala velmi aktuální. V letech 1959 - 61 proběhla další soutěž. Nakonec byl most stavěn podle koncepce ing. Jana Vítka, ing. Miroslava Sůry a ing. arch. Roberta Bucháčka, kteří navrhli monolitickou konstrukci z předpjatého betonu o pěti polích. Konečnou dokumentaci k návrhu vypracovali ing. Svatopluk Kobr, ing. Vojtěch Michálek a arch. Stanislav Hubička z PÚDISu. Stavět se začalo v r. 1965, když předtím muselo stavbě ustoupit 17 budov ve Svatoplukově ulici a okolí. Generálním dodavatelem byly Stavby silnic a železnic, investorem Pražské komunikace.

Před uvedením do silničního provozu byla v listopadu 1970 provedena důkladná zatěžkávací zkouška 66 tanky, které vjely na most. Most byl pro veřejnost otevřen 22. 2. 1973 a byl nazván mostem Klementa Gottwalda. V r. 1974 se pak konala druhá zatěžkávací zkouška a dynamické zatěžovací zkoušky před zprovozněním metra.
Most má celkovou délku 485 m (dvě pole po 68,25 m, tři pole po 115 m) a šířku 26 m. Vnitřní tubus pro metro má lichoběžníkový tvar a výšku téměř 6,5 m. Tloušťka jeho stěn je od 30 do 110 cm.Skutečnost, že most je přístupný i chodcům, přivedla také stovky nešťastníků k sebevraždným skokům z mostu do údolí. Bezpečnostní zábrany, ve formě vysokých plotů a záchytných sítí , vysoké 2,7 metru, které byly na mostě instalovány v roce 1997, počet sebevražedných pokusů výrazně snížily,
V r. 2000 získal Nuselský most ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby.

 [Na začátek stránky]