Spořilov: Architekti a stavitelé


ing. arch. Jan Mentberger (1897-1956)Jan Mentberger
Jan Mentberger se narodil 19.5.1897 v Hrádku u Plzně a zemřel v roce 1956 ve Strakonicích.
Narodil se do rodiny lesního města Plzně. Vystudoval architekturu v Praze. Původně spolupracoval jen s Karlem Polívkou, později jako společník firmy architektů V. Brožka a K. Polívky (ateliér sídlil na Václavském náměstí) se angažoval při stavbě Spořilova. Jejich stavební firma však prováděla stavby i jiných autorů (např. v roce 1938 se firma Brožek, Mentberger, Polívka účastnila stavby čsl. opevnění - objekty ŘOP u Borovan v jižních Čechách).
Ještě ve dvacátých letech se Jan Mentberger s Karlem Polívkou účastnil řady soutěží, např. v roce 1923 soutěže na sborový dům československé církve v Českých Budějovicích (II. místo), 1925 soutěže na obecnou a měšťanskou školu v Poličce (III. místo), 1925 budovu Matice slovenské v Martině (I. místo - nerealizována) aj. V r. 1928 se umístil ve II. pořadí v soutěži na Masarykovu školu práce v Kladně (spolu s Františkem Svobodou)


Za zmínku stojí, že za protektorátu uhájil zaměstnance firmy před totálním nasazením.

Jan Mentberger bydlel na Jižním nám. na Starém Spořilově. Zemřel v nemocnici ve Strakonicích. Hrob v Praze-Strašnicích č. 1236


Výběr realizací (většina s Brožkem a Polívkou):
 • Nájemní dům čp. 804/XIII v Ruské ul. ve Vršovicích /s Tomášem Pražákem/ (1927-28)
 • Rodinný dům čp. 818/XII v Benešovské ul. na Vinohradech /s V. Brožkem a K. Polívkou/ (1930-31)
 • Nájemní dům čp. 1212 v ul. V mezihoří v Libni (1932-33)
 • Nájemní dům s restaurací čp. 42/XIII v Šafaříkově (dnes Smolenské) ul. ve Vršovicích (1934)
 • Vlastní vila na Spořilově (1934)
 • Nájemní dům čp. 1211 v Nuslích (1935)
 • Nájemní dům čp. 343/XII na Fochově (dnes Vinohradské) tř. na Vinohradech (1937-39)
 • Nájemní dům čp. 754/11 v pražském Novém Městě - Jungmannovo náměstí ) (1938-39)
 • Hudební prodejnu v pražském Novém Městě - na Jungmannově nám. (1938-39)
 • Nájemní dům čp. 18 l/X v Thámově ul. v Karlíně (1939-40)
 • Nárožní obchod u čp. 133/VI na Vyšehradě (1946)

[Na začátek stránky]