Spořilov: Osobnosti: Architekti a stavitelé

ing arch Yvonne Janková, CSc [1949]Yvonne Janková
Yvonne Janková se narodila 17.6.1949 ve Vysokém Mýtě.
Gymnázium navštěvovala ve Vysokém Mýtě, v letech 1967-1973 studovala architekturu na ČVUT v Praze. Na fakultě pokračovala v letech 1973-1978 jako interní aspirant na katedře Dějin umění.
Od roku 1978 odborná pracovnice v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody a od roku 1991 - odborná pracovnice Státního ústavu památkové péče se specializací na architekturu 19. a počátku 20. stol.
Šest let pracovala na Ministerstvu kultury, kde byla posléze ředitelkou Odboru památkové péče. Dnes pracuje jako soukromý expert v oblasti památkové péče.

Publikace:
Publikace a přednášky o dějinách architektury, speciálně o problematice uplatnění historické inspirace v novodobé architektuře, též o životním prostředí v historických městech, o technických památkách.
  • životopisy architektů (Josef Mocker, František Schmoranz, Václav Havel)
  • studie o typologických druzích.
Řada odb. prací v časopise Umění a řemesla. Architektura ČSR, Domov, sbornících Staletá Praha, Památky a příroda
  • "Václavské náměstí" Umění a řemesla 1/79
  • "Pražské tržnice" Umění a řemesla 2/81
  • "Pražské pasáže" Domov 6/83
  • "Technické problémy výstavby Lucerny" Staletá Praha 13/83
  • "Proměny funkcí historických objektů v 19. stol." Architektura ČSR 4/87
Publikace:
  • "Hrady a zámky v Čechách", Olympia 1986
  • "Hrady a zámky na Moravě", Olympia 1987
  • "Architektura domů na Václavském nám. v Praze".Yvonne Janková bydlí na starém Spořilově

[Na začátek stránky]