Spořilov: Osobnosti: Architekti a stavitelé

prof. ing. arch. Oldřich Dudek, CSc (1928-2012)Oldřich Dudek
Oldřich Dudek se narodil 5. 4. 1928 v Praze a zemřel 19. 11. 2012 v Neratovicích.
Studoval na ČVUT, fakulta architektury a pozem. stavitelství, obor architektura v Praze (ukončil v roce 1952).
Nejprve pracoval ve Vojenském projektovém ústavu (1952-1958), potom v letech 1958-1976 v Obchodním projektu, kde zastával funkci vedoucího projektanta.
V roce 1969 zahraniční pracovní pobyt ve Švýcarsku u firmy Schwarzenbach & Maurer (Zürich).
V letech 1976-1991 pedagog na fakultě architektury (profesor pro obor staveb pro obchod a veřejné stravování). Zároveň (1976-1988) ředitel Projektového a vývojového ústavu ČVUT. V letech 1993-1996 vedoucí projekce Suter-Suter.
O. Dudek žil na Hlavní ulici ve Starém Spořilově


Z díla:

Realizace:
  • obchodně administrativní budova firmy H. Albers, Zürich (1971)
  • areál VŠ (VŠCHT, VŠE) v Praze 4-Jižní Město, Praha 4 - Chodov (s kol.) (1983-1991
  • novostavba menzy VSZ, Praha 6-Suchdol (1986)
  • novostavba student, domu ČVUT v areálu VŠ, Praha 6 - Dejvice (1986)
  • rekonstr. areálu ČVUT a Betlémské kaple, Praha 1 - Husova ul. (s kol.) (1986-1992)
  • novostavba menzy VŠE, Praha 3 - Italská ul. (1987)
  • rekonstrukce pobočky.VZP, Kutná Hora (1996)
  • rekonstrukce pobočky VZP, Kolín (1996)
  • rekonstrukce areálu Masarykových kolejí, Praha 6 - Dejvice (s kol.). (1999)
Projekty:
  • rekonstrukce Denisova nádraží pro klub Karlovy univerzity na základě 1. ceny v architektonické soutěži, Praha 1 -Těšnov (s kol.). (1987)


[Na začátek stránky]