Spořilov: Osobnosti: Architekti a stavitelé

ing. arch. Oldřich Drahovzal [1905-2003]Oldřich Drahovzal
Oldřich DRAHOVZAL se narodil 4. 10. 1905 v Uhlířských Janovicích a zemřel 28.11.2003 v Praze.
Po maturitě na reálce v Kutné Hoře vystudoval ČVUT v Praze. Studium architektury dokončil v letech velké hospodářské krize. Až v roce 1933 získal místo u zemského úřadu v Bratislavě, v jehož rámci působil při výstavbě celnic a Ústavu pro hluchoněmé (v Kremnici). Na Slovensku se také seznamů se svou budoucí ženou Boženou.
Po vzniku Slovenského státu v roce 1939 musel Slovensko opustit a po krátkém pobytu v Praze se přestěhoval s rodinou do Mladé Boleslavi. Tam nastoupil na stavebním odboru OÚ (později ONV), který po válce jako technický rada vedl. Velké úsilí vynaložil na uchování architektonické čistoty výstavby rodinných domů v Mladé Boleslavi a okolí. V roce 1960 přešel do Automobilových závodů, kde mj. projektoval servisní střediska AZNP i v zahraničí. Na tomto pracovišti setrval až do odchodu do důchodu v roce 1969.
Po celý život měl velmi blízko k malbě, do které ho během studií zasvěcova prof. O Blažíček. Vytvořil desítky obrazů s náměty z Mladoboleslavska a Harrachovska. Svému koníčku se mohl plně věnovat až v důchodu po roce 1984, kdy se přestěhoval do domku na Starém Spořilově (kde dřive žil básník a spisovatel Jan Čárek).
Při stěhování vzpomínal na prof. Karla Polívku, jak je, coby své studenty, provázel počáteční výstavbou na volné planě za Prahou, pozdějším Spořilovem. Ten si ho od počátku získal svou polohou a klidným prostředím.


Z malířské tvorby:


Oldřich Drahovzal bydlel na Spořilově, Jižní náměstí. čp 974.

[Na začátek stránky]