Průvodce Praha: Spořilov

  Spořilov II.


Hlavní ulice na Spořilově II.Plánek


Historie

Sídliště z let 1961–1967 projektovali architekti J. Holeček a J. Krákora. Původně mělo 3667 bytových jednotek pro 15 000 obyvtel. V letech 1976-1981 došlo k dostavbě, kterou sídliště vzrostlo o 288 bytových jednotek. Spořilov II. byl původně budován vězni, celé staveniště obehnáno plotem a hlídáno strážními věžemi.


Sídliště ve výstavbě v roce 1963

Kino Sigma
Průčelí kina Sigma.

Knihovna
Spořilovská knihovna (s Cyrem).

Do roku 2002 fungovaly na Spořilově dvě knihovny. Z důvodů plánované rekonstrukce knihovny v Postupické ulici byl ale ukončen provoz knihovny na Roztylském náměstí. V roce 2004 byla v Postupické ulici otevřena automatizovaná pobočka Městské knihovny v Praze. Nyní nabízí široký výběr různých titulů pro děti i dospělé spolu s možností přístupu na internet.


Informační pult

Dětský kout

Dětský kout


Knihovna Spořilov
Postupická 9/2932, 141 00 Praha 4
Jitka Zavázalová
jitka.zavazalova@mlp.cz
Tel.: 272 774 534
www.mlp.cz


Gymnázium
Spořilovské gymnázium.

Gymnázium Postupická je střední škola zaměření všeobecného a tělovýchovného na sídlišti Spořilov II v Praze 4. Bylo založeno roku 1983 jako čtyřleté, roku 1994 bylo na škole otevřeno šestileté všeobecné studium. Od roku 2003 je v každém ročníku čtyřletého studia jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na florbal a zároveň i biologie, florbalové tréninky probíhají v hale TJ Jižní Město Chodov). Ve školním roce 2013/2014 má škola 20 tříd s 600 žáky.

Spořilovské gymnázium.

Nákupní centrum Albert
Nákupní středisko Centrum.Nákupní centrum Penny


Sochy