Spořilov - osobnosti

PhDr Bohuslav Pernica [1907 -1968]



Bohuslav Pernica
Bohuslav Pernica se narodil 13. 12. 1907 v Brně a zemřel 14. 11. 1968 v Praze. Pohřben je na hřbitově na Bohdalci.

Mládí strávil ve Znojmě. V roce 1927 maturoval na reformním reálném gymnáziu ve Znojmě a v letech 1927-1928 absolvoval abiturientský kurz na brněnském učitelském ústavu. V roce 1953 obhájil doktorát na Filosofické fakultě KU a v roce 1958 promoval na pražské Vysoké škole pedagogické.
Po skončené studia učil dva roky v Miroslavi, nejprve na menšinové obecné škole a pak na měšťance. Od roku 1930 učil na obecné škole ve Znojmě, pak v Šumné (Šumvald), Šatově a od roku 1933 opět ve Znojmě na chlapecké měšťanské škole. Po záboru pohraničí od roku 1938 učil v Kroměříži na Palackého měšťanské škole, od roku 1940 pak na měšťanských a osmiletých školách v Praze. Učil češtinu na Spořilově a na měšťance ve Vršovicích u nádraží.
Vedle původní literární tvorby (básnická sbírka Údery času, 1955; prózy: Peklem k ráji, 1950, Kamenitá země, 1955, Zlomená pečeť, 1940, Slepá kolej, 1947 - aj.) se věnoval sběru lid. slovesnosti ze záp. Moravy, jehož výsledky publikoval v 50. letech v několika souborech, a napsal řadu regionálně hist. prací (Písemnictví na západní Moravě, 1958; Západní Morava v hudbě, 1958; Výtvarné umění západomoravské, 1959).
Autor životopisných románů o Prokopu Divišovi (Zrazený genius, 1945, 2., přepracované vydání Čaroděj, 1947; Pod znojemskou věží, 1955) a lit. hist. biografií V. Pittnerové (1958) a A. Pammrové (Otokar Březina intimní. Anna Pammrová, 1947).

Vzpomínka Stanislava Moce


Bohuslav Pernica bydlel na Spořilově I., Púchovská ul.

[Na začátek stránky]