Spořilov - osobnosti

doc. Jiří Marek, CSc [1914 - 1994]Jiří Marek
Jiří MAREK (vlastním jménem Josef Jiří Puchwein) se narodil 30.5.1914 v Praze a zemřel 10. 12. 1994 v Praze, prozaik a filmový a televizní scenárista.
Jméno Marek literárně používal od roku 1937, občansky později. Po absolvování gymnázia se rozhodl pro dráhu středoškolského profesora. Filozofickou fakultu UK v Praze, obor čeština a němčina, stihl dokončit do roku 1939.
V době 2. světové války působil Marek na několika školách, po roce 1945 zastával funkci osvětového inspektora. Krátce ještě učil a poté až do roku 1954 pracoval v různých redakcích novin a časopisů - Rudé právo, Lidové noviny a jiné. Od roku 1960 byl Jiří Marek ústředním ředitelem Československého státního filmu. V roce 1961 získal docenturu české literatury na Institutu osvěty a novinářství na Filozofické fakultě UK. Vědecké kandidatury dosáhl roku 1974 prací "Příspěvek k sociologii kultury 1945 - 1968".
Z díla: Lidé z Poljany (1937), Život se nevrací (1944), Pečeť věrnosti (1944), Muži jdou ve tmě (1946), Vesnice pod zemí (1949), Nad námi svítá (1950), Z cihel a úsměvů (1953), Malá dramata (1960), Žít mezi lidmi (1961), Blažený věk (1967), Panoptikum starých kriminálních příběhů (1968), Panoptikum hříšných lidí (1971), Panoptikum Města pražského (1979), Můj strýc Odysseus (1974), Sůl země (1981), Čas lásky a nenávisti (1986), Lásky mých předků (1995).


Jiří Marek bydlel na Spořilově.

[Na začátek stránky]