Spořilov - osobnosti

Zdeněk Kalista [1900 -1982]Zdeněk kalista


Pamětní deska na škole v Benátkách n.J.
Zdeněk KALISTA se narodil 22. července 1900 v Benátkách nad Jizerou, zemřel 17. června 1982 v Praze, český historik, básník, literární kritik, editor a překladatel. V letech 1924–1939 a 1945–1948 působil na Univerzitě Karlově v Praze nejprve jako asistent historického semináře, od roku 1932 jako docent. Stal se jednou z obětí politických procesů a byl odsouzen na 15 let. V roce 1960 byl propuštěn a odešel do penze. V roce 1966 rehabilitován. V tomto pbdobí psal lektorské posudky pro různá nakladatelství a věnoval se překladatelské práci. V letech 1921–1923 byl místopředsedou Literární skupiny, od roku 1928 členem výboru Kruhu českých spisovatelů.
Z díla: Ráj srdce (1922), Zápasníci (1922), Jediný svit (1923), Vlajky (1925), Smuteční kytice (1929), Dvojzpěv (1930), Italský skicář (1928), Loupežníci a městečko (1927), Kamarád Wolker (1933), Z legend českého baroka (1934), Úvod do politické ideologie českého baroka (1934), Národní motiv úcty svatoprokopské a svatopetrská legenda z roku 1618 (1935), Italský skicář (eseje) (1938), Doba Karla IV. (1939), Čechové, kteří tvořili dějiny světa (1939), Bohuslav Balbín (1939), rozš. vyd. 1967, Zikmund Myslík z Hršova (1940), Blahoslavená Zdislava (1941), Josef Pekař (1941, 1994), České baroko (1941), Hněvej se ty na mne nebo nehněvej (epigramy) (1941), Barokní tradice v našem divadle novodobém (1944), Klementinum (1945), Stručný přehled československých dějin do roku 1306 (1945), Co nám lhali o našich dějinách (1947), Stručné dějiny Československa (1947, 1992), Cesty historikovy (1947), Matěj Vierius (1969), Blahoslavená Zdislava (Řím 1969), Listy z dějin české gotiky (Řím 1969), doplněné vyd. 1991, Město mezi horami (1969), Tváře ve stínu (Medailony) (1969), Listy synu Alšovi o umění (1970), Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko (1970), O jedné knihovničce a mládencích kolem ní (1970), Karel IV. Jeho duchovní tvář (1971), Bedřich Bridel (Neapol 1971), Přátelství a osud (Korespondence s J. Wolkerem) (Toronto 1978), Svědectví o Františku Křelinovi (1978) , Tvář baroka (Mnichov 1982, Londýn 1983, 1992), Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách české mystiky v českém baroku (Řím 1975, 1992), Cesta po českých hradech a zámcích, aneb Mezi tím, co je a tím, co není (1993), Veliká noc (1993), Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok (1994), Po proudu života II (1997), Po proudu života IV. a V. (rukopis vzpomínek uložený v Literárním archívu Památníku národního písemnictví).


Zdeněk Kalista bydlel na Spořilově

[Na začátek stránky]