Spořilov: Osobnosti: Spisovatelé

doc. PhDr. Jaromír Hořec, CSc [1921-2009]

Jaromír Hořec

Spořilov
_______________________________
Žili jsme na okraji Prahy
Záběhlice-Spořilov
Dřív pustina
Za války ji poetičtí Němci
Nazvali Rosenbühl (Pahorek růží)
V zimě se třpytily hvězdy na sněhu
A po zahradě se procházeli hladoví bažanti
Okna jsme měli na jihovýchod
Kde o půl století později
Chtěli založit Ruské město
Z kterého by se plížily metastázy
K srdci Prahy

Jaromír Hořec, vlastním jménem Halbhuber, se narodil 18. 12. 1921 v Chustu na Podkarpatské Rusi, kde byl jeho otec do roku 1932 lesníkem. Zemřel po krátké nemoci 22.11.2009 v Praze.
V roce 1932 se otec stal lesním tajemníkem zem. úřadu v Praze a přestěhoval se na Spořilov, Jihovýchodní II., č. 745. Jaromír Hořec pak v letech 1932-40 studoval na reálném gymnasiu v Praze a za protektorátu 1940-44 byl pracovně nasazen v ČKD. V letech 1942-45 činný v domácím protinacistickém odboji (Hnutí za svobodu). V poválečných letech 1945-48 a 1955-55 vystudoval českou literaturu a literární vědu na FF UK. V letech 1945-1950 šéfredaktor deníku a ředitel nakladatelství Mladá Fronta, v letech 1950-55 redaktor, 1955-1965 vedoucí redaktor knižní edice Svazu protifašistických bojovníků a svazového časopisu Hlas revoluce. V té době se přestěhoval na stávající adresu. V letech 1965-69 odborný asistent fakulty sociálních věd a publicistiky UK, zároveň šéfredaktor časopisu Universita Karlova a vedoucí redaktor ediční řady Magnet. V letech 1947-70 člen KSČ, z níž byl v roce 1970 za svou činnost v letech 1968-69 vyloučen. Od 1970 v invalidním důchodu. V letech 1979-90 vedl samizdatové vydavatelství Česká expedice. V roce 1981 ve vyšetřovací vazbě za vydávání samizdatu. Od 1991 předseda Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, od 1994 šéfredaktor časopisu Masarykova demokratického hnutí Čas a od roku 1995 docent FSV UK.

Jaromír Hořec žil na Spořilově Jihozápadní III. 1175/14Jaromír Hořec doma při práci (duben 2009)


Jaromír Hořec na jedné z návštěv u Vernerů (duben 2009)


Z díla:

Sbírky poezie:
 • Jasina (1946)
 • Květen č. I. (1946)
 • Na časy (1947)
 • Hněv trávy (1966)
 • Půlnoční jam-session (Toronto 1976, Praha1996)
 • Pozdvihování slov (Rolín nad Rýnem 1979, Praha 1996)
 • Svěcení hlíny (Mnichov 1982, Praha 1995)
 • Bohemus (Mnichov 1986, Praha 1991)
 • Anežka Česká (Mnichov 1988, Praha 1990)
 • Soudny den (Kolín nad Rýnem 1988, Praha 1990)
 • Dílna Hörderlinova (Mnichov 1995)
 • Ne (Praha 1995)
 • Vnitrozemí (Praha 1996)
 • Přísežné svědectví (Praha 1997)

Písňové texty:
Spoluautor:

 • (s J. Rotkem) dvoudílná Kronika české synkopy (l. díl 1975 - pouze pod jménem J. Potka; 2. díl 1990)

Literárně historické knihy:
 • Doba ortelů (1992)
 • Halasové (1995)
Publikace, věnované minulosti i současnosti Podkarpatské Rusi:
 • Podkarpatská Rus - Nedělitelná svoboda, 1992
 • Podkarpatská Rus - země neznámá, 1994
 • Země naděje, 1996

[Na začátek stránky]