Spořilov - osobnosti


Jan Karel Geringer - Orlický (1883-1960)


Jan Geringer (1939)

Začínající novinář (1923)
Jan Geringer se narodil 3. 4. 1883 v Orlíku nad Vltavou a zemřel 24.4.1960 v Praze.

Jeho otec byl vrchním zahradníkem na schwarzenbergském panství. Jeho strýcem pak Čechoameričan Augustin Geringer, žurnalista a vydavatel chicagské "Svornosti".
Nejprve studoval reálku v Písku (prof. Adolf Heyduk) a potom přešel na vyšší lesnický ústav (Česká revírnická škola v Písku). Po jeho absolvování nastoupil do služeb Karla Schwarzenberga v Praze. Připravoval se převzít správu jeho skladu dřeva ve Stromovce. K tomu však už nedošlo, neboť Geringer musel do I. světové války do Italie na Piavu.
Zde se účastnil bojů jako čs. legionář, ale na frontě onemocněl cholerou, která ho téměř stála život. Z války se vrátil jako skoro slepý invalida, nicméně obrovským úsilím se natolik vypořádal s nemocí, že se dokázal sám o sebe postarat. Tato zkušenost ho vedla k doživotnímu zájmu o osud válečných, ale i ostatních invalidů.
Stal se žurnalistou a spisovatelem. Jeho literární tvorba je orientovaná především na problém invalidů.
Novinářskou činnost zahájil obsáhlým článkem v "Národní Politice" pod názvem "Válečný poškozenec", dále "Invalidní zákon", "Invalidní otázka" aj. Podobné články otiskl v "Českém Slově" a agitační článek v "Právu lidu" s názvem "Pomozte invalidům" a v "Národních Listech" zveřejnil čánek "Svaz invalidů čsl. legií", publikoval v "Našich Směrech", "Čsl. legionář", "Obrana a rozhledy venkova", "Nový Život", "Písecké listy" a jiné.
Dále napsal řadu fejetonů a novinových sloupků na nejrůznější témata. Z rozsáhlejších jsou to: "Padula, kolébka italských legií", "Pan důchodní Opatrný", "Poprvé do lesa", "Lesní posel Žák", "Myslivecký mládenec" aj., zčásti zveřejněné ve "Venkově", zčásti v chicagské "Svornosti".
Napsal čtyři romány, orientované vesměs opět na problematiku válečných invalidů. Byly to: "Ztracenci" (2.vydání), "Zapomenutí hrdinové", a "Zázrak života". Psal i divadelní hry: "Bývalí bojovníci (dramatizace Zapomenutých hrdinů)" a "Pod knížecí vajkou".
Po čtyři roky také vydával časopis "Luhačovský salon".
Jan Geringer bydlel na Spořilově, Jihozápadní III., čp. 1179/22

[Na začátek stránky]