Průvodce Praha: Spořilov

Věrka Drozdová (*1935)

Věrka Drozdová
Věrka Drozdová se narodila 28. 4. 1935 v Hradci Králové.
Jejím otcem byl stavitel Richard Heim, matka byla Jiřina Heimová, roz. Vonková. Otec, když jí byl rok, odjel pracovně jako zaměstnanec Konstruktivy do Iránu, ale matka zůstala v ČSR a přestěhovala se k rodičům na Spořilov. Koncem roku 1937 Věrka s matkou odjely za otcem do Iránu. Když se v roce 1938 měl narodit další přírůstek do rodiny, odjela matka s Věrkou opět k rodičům na Spořilov. Narodil se syn Petr a matka pak na podzim roku 1939 s oběma dětmi odjela zpět do Iránu. Tam Věrka přečkala druhou světovou válku. V letech 1941 -1942 navštěvovala americkou školu, pak se rodiče přestěhovali do Tabrizu, kam otec přešel pracovně. Během pobytu zde však otec zemřel na tyfus a bratr na záškrt. Po návratu do Teheránu v letech 1943-1945 navštěvovala československou školu, kde matka byla ustanovena jako učitelka. V lednu 1946 se obě vrátily do Prahy na Spořilov k matčiným rodičům, kteří válku přežili.
Když začala uvažovat o budoucím povolání, chtěla být učitelkou jako matka, ale po roce 1948 jí to nebylo umožněno. V roce 1949 se šla učit do Ostravy zedníkem, později absolvovala stavební průmyslovku v Ostravě-Přívoze. Na průmyslovku mohla jít proto, že ji Československé stavební závody v Ostravě po vyučení tzv. vyslali na studia a dostávala od nich stipendium. Po ukončení školy v roce 1955 se vrátila na Spořilov a nastoupila do Hydroprojektu Praha, kde pracovala jako projektant. S manželem Jiřím Drozdem se přestěhovala do Teplic, ale po rozchodu bydlela opět na Spořilově .
Znovu se provdala za MUDr Zdeňka Šebka a s ním se v roce 1980 odstěhovali do Stříbrné Skalice, kde muž získal místo obvodního lékaře. V novém bydlišti začala pracovat jako dobrovolná knihovnice, což dělá dodnes.
Jejím koníčkem jsou jazyky, především perština a v Praze navštěvuje kurs tohoto jazyka. V roce 2007 znovu na tři týdny navštívila Irán a napsala o tom (a připravila k vydání) výpravnou knihu.
Chová kolie.

Publikace:

Návrat do Iránu
Irán - návrat do mého pravěku
V. Drozdová žila na Spořilově, Jihozápadní IV., dnes bydlí s manželem MUDr Šebkem ve Stříbrné Skalici.

 


[Na začátek stránky]