Spořilov - osobnosti

Jan Čarek [1898 -1966]Jan Čarek


Pamětní deska na zdi kostela v Heřmani
Jan ČAREK se narodil 29.12.1898 v Heřmani u Písku a zemřel 27. 3. 1966 v Praze, spisovatel a básník.
Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti. Gymnázim studoval v Písku, ale před absolvováním byl odveden na vojnu. Dokončil ho po návratu maturitou v roce 1918. Potom pracoval jako železniční úředník v Peruci a v Teplicích. Od roku 1921 pracoval v železničních dílnách v Lounech, v letech 1929-32 na ředitelství drah v Praze a pak do roku 1946 na ministerstvu železnic. Poté spisovatel na volné noze. Jako profesionál psal většinou pro děti.
Z díla: Vojna (1926), Chudá rodina z Heřmaně (1924,1935), Temno v chalupách (1926,1941), Smutný život (1929), Hvězdy na nebi (1934), Balada o Kýrovi (1934), Svatozář (1938), Devítiocasá kočka (1939), O životě a literatuře (941), V zemi české (1942), Na špičku nože (1943), Železná pana (1946), Dopis na věčnost (1947), Mezi dvěma ohni (1947), Ráj domova (1948), Jan Opolský (1949), Heřmaň (1952), Zvířátka - naši přátelé (1953), Zlatý dětský svět (1953), Bajky o nástrojích (1953), Máš rád stromy? (1954), Náš jeden rok (1954), Radost nad radost (1954), O velkých maličkostech(1953), Co si povídaly stroje (1955), Bylo - nebylo (1957), Co zvířátka dovedou (1957), Ovoce, ovoce na naší zahrádce (1957), Srdce potěšení (1958), Veselý věneček (1958), Dobrý den zvířátka (1958), Motýli (1959), Od jehly k mašinkám (1960), Kolo radovánek (1961), O veselé mašince (1961), Nejkrásnější zvířátko (1964), Políčko, pole (1964), Co se to děje (1965).


Jan Čarek bydlel na Spořilově na Jižním náměstí. čp 974. Po něm domek získal architekt Drahovzal

[Na začátek stránky]