Spořilov: Aktuality

  Setkání nad problém mužské role a spirituality.  Besedu řídí
ak. arch. Aleš Brotánek

Dne 4. května 2012 od 19:00 hod proběhla v malém sále v suterénu kostela sv. Anežky na Spořilově beseda "v kruhu" na téma "role muže ve společnosti a v rodině". Byly podrobně rozebrány především archetypální role muže: KRÁL, BOJOVNÍK, MUDRC a MILOVNÍK (a byla zmínka i o dalších archetypech s odkazem na Záběhlické surrealisty) a diskutován jejich osud v novodobých společnostech.
Bylo konstatováno, že klasické společenství mužů, rituál inicializace a pod. se vytrácejí pod "emancipačními" tlaky, koedukací, feminizací ve školách, zrušení vojenské služby, výchovou dětí jen matkou v neúplných rodinách a pod.


Beseda v kruhu

Pomoc při uvědomnění si mužské role poskytuje prostřednictvím duchovních cvičení františkánský kněz Richard Rohr. Ten inspiroval pořádání duchovních cvičení i u nás. Jejich program nachází inspiraci v jiných kulturách a náboženských tradicích, jeho základ je však plně založen na židovsko-křesťanských hodnotách.
Spořilovského setkání se účastnilo 17 osob (pro zajímavost z toho 3 architekti).

[Na začátek stránky]