Průvodce Praha - Spořilov

  HYNEK HLASIVEC PĚTAOSUMDESÁT


Pětaosmdesátiletý veterán horolezectví a vášnivý cyklista

Koncem ledna se dožil v plné tělesné a duševní činnosti bratr Ing. Hynek Hlasivec, dlouholetý cvičitel horolezectví I. třídy, předseda a nestor horolezeckého oddílu, který vykonával též obětavě funkci člena výboru Sokola Spořilov. Napomáhal při založení horolezeckého oddílu na Spořilově (1950), kdy byl tento sport spíše výjimečný nežli rozšířený nebo populární. Do oddílu se hlásili jako první zejména členové Sokola, kteří pěstovali lehkou atletiku a přišli nedávno o letní cvičiště s běžeckou drahou zabrané výstavbou Geofyzikálního ústavu ČSAV.
Vlastní činnost spočívala skromně na cvičných terénech v okolí Prahy, později v pískovcových skalách Českého ráje. Cílem dalších výletů byly Tisské skály, Labské pískovce, Kokořínsko a další menší skály v Čechách. Velmi rádi se spořilovští sokolští horolezci vydávali hlavně na lezení v Tatrách, kde oddíl organizoval pro své členy a hosty pravidelné letní i zimní tábory. Teprve později po prvním uvolnění hranic se horolezci vydávali do Rakouských Alp a Julských Alp a do italských Dolomitů. Po revoluci ti nejvyzrálejší lezci se dokonce vydali za krásami hor na Nový Zéland, do Norska a jinam. Oddíl vždy měl a dosud má cvičitele velmi dobré úrovně, z nichž mnozí pracují ve vyšších složkách svazu horolezců. Činnost horolezeckého oddílu doplnily v dobách pro spořilovský Sokol nejtěžších tzv. výškové práce, některé i velmi obtížné. Z provedených výškových prací možno uvést např. opravu těžní věže na Měděnci, vnitřní nátěr vrchlíku plynojemu v Měcholupech, věž Českého hydrometeorologického ústavu v Libuši, vodojem Kladno a další. V průběhu setkání všech generací spořilovští horolezci vzpomněli význačných událostí v bohaté 55leté historii a vyprávěli si úsměvné i dramatické příhody ze života oddílu. Blahopřáli všem zakladatelům a obětavým činovníkům oddílu v čele s jeho zakladatelem br. Hynkem Hlasivcem. "Mnoga ljeta , Hyndo !" Ti přejí spořilovští Sokolové.
Vladimír Prchlík

 [Na začátek stránky]