Spořilov

Škola
  Provizorní škola

Počátkem školního roku 1928 otevřela zemská školní rada na Spořilově prozatímní školu. Žáci 4. a 5. třídy stále docházeli do Obecné školy v Záběhlicích. Vyučování bylo započato v provizorních místnostech, narychlo upravených z bývalých technických kanceláří stavebního družstva "Spořilov" pod Hlavní ulicí. Dřevěné stěny byly opatřeny omítkou a každé třídě přidělena menší místnost jako šatna. Celkem navštěvovalo školu 151 žáků.

"Stará" škola
Už v roce 1928 vypracovali plány na novou školu architekti Spořilova Polívka a Brožek. Vybudování školy místo družsva však převzalo město Praha. Školu stavěla v letech 1930-1931 firma Jakubec a Kohout.

Výkresy původní školy od K. Polívky a V. Brožka

Místní školní rada v Záběhlicích uspořádala v neděli dne 13. 9. 1931 slavnostní otevření nové budovy školní na Spořilově. Od 1. 9. 1931 uznána způsobilou též třída suterénní. V nové školní budově bylo umístěno osm tříd a v dřevěném pavilonu dvě. V listopadu 1931 bylo konáno komisionální řízení za účelem provedení sadové úpravy u novostavby školy. Bylo upraveno pískové hřiště, dále cesty, cihlové obruby záhonů, schodiště na svazích, stromořadí kolem celého plotu, osety plochy travou, vysázeno 400 keřů růží a velké množství okrasných křovin. Dekretem Rady hl. m. Prahy bylo povoleno zřízení odbočky knihovny hl. m. v suterénu školní budovy. V 10 třídách bylo 345 dětí.
O dva roky později však budova už nedostačovala a Rada města Prahy proto 2.10.1933 oznámila, že přikročí k přístavbě nového křídla ke stávající škole na sousedním pozemku.

Pohled do třídy s prvňáky v roce 1937 s řídícím učitelem Vladimírem Štulíkem (violoncelistou ve spořilovských orchestrech)

V šedesátých letech minulého století přibyly ke škole další objekty: jídelna, tělocvična a další školní budova.
V únoru 2003 byla zahájena rekonstrukce staré školní budovy. Rekonstrukci provedla firma BAU plus za 40 mil. korun a opravená škola byla 29. ledna 2004 slavnostně předána do užívání. Otevření se účastnil i spisovatel Adolf Branald.

Nová škola

Nová škola


Plánek 


[Na začátek stránky]