PAMÁTNÉ STROMY: DUB V KRČI

DUB V KRČSKÉM LESE

Nejznámější z hraničních dubů na okraji katastrů Krč a Chodov ...U tohoto stromu si připomeňme zásluhu skautů o jeho zachování. V roce 1970 při slučování Junáka a PO přešli spořilovětí skauté pod vedením Zdeňka Vernera (Boy) do Československého svazu ochrany přírody (41. skupina TIS). Ta se pak zasloužila při výstavbě sídliště o záchranu tohoto 350 let starého t.zv. "hraničního dubu" na pomezí Krčského lesa.