Aktuality

  Zemřel ing. Štěpán Sixta (18. 8. 1925–3.3.2019) 


 
Tuto neděli nás opustil ve věku nedožitých 94 let ing. Štěpán Sixta (18. 8. 1925–3.3.2019), rodák z Velimi, velimský, ostravský a spořilovský patriot; vnuk Masarykova velimského přítele a spolupracovníka Bedřicha Sixty, syn Švehlova přítele a rolníka Štěpána Sixty a Jiřiny, roz. Jarkovské, vězněné v době stalinismu v Kolíně, bratr dosud žijící dokumentaristky a průkopnice ekologických filmů Mgr. Olgy Růžičkové (*10.2.1921) a bratranec sochaře doc. Pavla Jarkovského; také scénárista, příležitostný publicista a člověk odsouzený a perzekuovaný za komunistického režimu, v době nacismu pak nuceně nasazený v Říši.

Loni mu vyšel jeho román Zlatý dolar, který vydalo nakladatelství Nová Forma a v jehož závěru nastiňuji Štěpánův život i osudy. Své připravované povídky, básně i další literární práce (např. povídání o stycích Bedřicha Sixty s TGM) už bohužel nestihl dokončit.

Obecnou školu navštěvoval ve Velimi, gymnázium v Kolíně a Ostravě. Po té absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a ve Freiburgu (Německo). Většinu profesní dráhy pracoval ve Výzkumném ústavu rostlinné genetiky v Praze.

Z odborných publikací: Štěpán Sixta a kol: O rostlinné genetice a vlivy prostředí


Kdo jste ho znali, můžete mu věnovat tichou vzpomínku, případně se zúčastnit pohřbu na pražských Olšanech toto pondělí 11.3.2019 v Nové obřadní síni ve 12:00 hod.
Radovan Lovčí, 6.března 2019