Aktuality


Dne 15.6.2018 bude ve Wetminsterském opatství uložen popel Stephena Hawkinga.

 
Stephen William Hawking se narodil 8. ledna 1942 v Oxfordu a zemřel 14. března 2018 v Cambridge. Vystudoval teoretickou fyziku na univerzitě v Oxfordu. Většinu života působil jako profesor na universitě v Cambridge, kde kdysi působil i Isaac Newton a Paul Dirac.
Byl jmenován čestným doktorem několika univerziit, členem význačných učených společností a královna Alžběta II. mu udělila dva vysoké řády.
Pracoval na základních zákonech fungování vesmíru. S Rogerem Penrosem dokázal, že Einsteinova obecná teorie relativity předpovídá, že čas a prostor má počátek ve velkém třesku a konec v černých dírách. Tyto výsledky dokazují, že je nezbytné sladit obecnou relativitu s kvantovou teorií, dalším významným vědeckým objevem první poloviny 20. století. Jedním z důsledků těchto výzkumů byl také jeho objev, že černé díry by neměly být úplně černé, ale měly by emitovat záření a případně se i postupně zmenšovat a nakonec zcela zmizet. Další je domněnka, že vesmír nemá v pomyslném čase žádný okraj nebo hranice.