Praha: Spořilov: Aktuality

   Koncert Dua Semplice - 8.9.2016
      Koncert tradičně zahájil duchovní P. Jakub.

Komorní koncert skupení Duo semplice s poezií se konal 8. září v 19 hodin v kostele sv. Anežky.
Účinkovali: Blanka Suriaková – přednes, Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna.
Výklad k předneseným skladbám podal Lukáš Dobrodinský.


Vít Homér

Lukáš Dobrodinský

Duo Vladimírové

Členka kostelního sboru Anna

Schovaný za strunama

Učinkující