Aktuality

Koncert Stamicova kvarteta 5. dubna 2012 v kostele sv. Anežky
Joseph Haydn v roce 1785 nebo 1786 zkomponoval skladbu "Posledních sedm slov Vykupitelových na kříži" pro katedrálu ve španělském Cádizu, a to pro tehdy zde zavedený velikonoční obřad. Během tohoto obřadu totiž po krátkém úvodu biskup vystoupil na kazatelnu, pronesl první ze sedmi slov (zvolání) a přečetl výklad. Potom se poklonil před oltářem a opět vystoupil na kazatelnu. Biskup pak stejným způsobem vyslovuje druhé slovo, pak třetí a tak dále a orchestr navazuje na závěr každého z projevů.
Skladatel tuto skladbu v roce 1787 upravil pro smyčcové kvarteto a v roce 1796 jako oratorium (pro sólové i sborové vokální provedení). Osobně ještě také schválil úpravu pro klavír.

A jaká jsou to "slova"? Citujeme podle ekumenického překladu (1985):
První slovo: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí" - (Lukáš 23:34). Druhé slovo: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji" - (Lukáš 23:43). Třetí slovo: "Ženo, hle tvůj syn!" - (Jan 19:26). Čtvrté slovo: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Eloi, Eloi, lema sabachtani?)" - (Marek 15:34). Páté slovo: "Žízním" - (Jan 19:28). Šesté slovo: "Dokonáno jest." - (Jan 19:30). Sedmé slovo: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha" - (Lukáš 23:46).

Joseph Haydn : Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži, verze pro smyčcové kvarteto:
Introduzione. Maestoso ed Adagio Sonata I. Largo, 2. část – Pater, dimitte illis… Sonata II. Grave e Cantabile, 3. část – Hodie mecum eris…. Sonata III. Grave, 4. část . Mulier, ecce filius tuus Sonata IV. Largo, 5. část – Deus meus, Deus meus… Sonata V. Adagio, 6. část – Sitio.. Sonata VI. Lento, 7. část – Consummatum est Sonata VII. Largo, 8. část – In manus tuas, Do…

V úvodu k prvnímu vydání oratoria "Sedm posledních slov Vykupitele", vydaného v roce 1801, Haydn sám uvádí, že to trvalo přibližně patnáct let, než se mu podařilo skladbu pro katedrálu v Cádizu dokončit. A považoval ji za jedno ze svých nejlepších děl.
Velikonoční koncert Stamicova kvarteta začal s 45-ti minutovým zpožděním, protože se protáhla mše, která koncertu předcházela. Přesto odešla jen hrstka těch, kteří ztratili trpělivost.
Stamicovo kvarteto - jak už jsme si zvykli - podalo perfektní výkon a ti, co zůstali, rozhodně nelitovali.[Na začátek stránky]