Patricie Bereni (1974)
Celým jménem Patricia Bereniké Staňková, rozená Sýkorová. Narodila se v Praze. Externě studovala kresbu u Prof.akad. malíře Borise Jirků na^Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Na VSUP si rovněž vyzkoušela litografii pod vedením MgA.VIadimíry Šturmové. Následné humanitní magisterské studium religionistiky a filosofie na HTF UK a dějin na PedFa UK pro ni bylo obrovským zdrojem inspirace, která trvá dodnes a zrcadlí se jak v jejím myšlení a hodnotách, tak i v její práci. Z profesorů ji nejvíce ovlivnili religionista Prof.PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc., jemuž vzdala hold cyklem kreseb Hieros gamos, a filosofka Prof.PhDr. Anna Hogenová, svým přístupem, znalostmi a strhujícím vyprávěním. Její mystické kresby vycházejí právě z těchto přednášek a z literatury k nim doporučené, zvláště však z Eliadeho knihy "ějiny náboženského myšlení", ale i z Bible nebo z teorií kvantové fyziky. Její tvorba je na hranici realismu a mystiky, její vášeň pro detail upozorňuje na věci často opomíjené a nepovšimnuto. Své představy je schopná přenést i na zdi pokojů nebo domů, na nichž pak vznikne originální malba. Její práce se však neomezuje jen na kresbu a malbu. Rovněž se věnuje i plastikám a jejich odlévání do různých materiálů. V této oblasti ji velmi pomáhá zkušený sochař a restaurátor Albert Králíček, který je v této profesi skutečným odborníkem. V současné době se věnuje hlavně volné tvorbě. Spolupracuje s nakladatelstvím Akcent, pro které ilustrovala knihy: "Král lesa", "33 nejkrásnějších zřícenin Čech, Moravy a Slezska" a obálku k detektivce "Smrt chrámových tanečnic".