Spořilov: Aktuality

  Spořilovský salon V.


  RNDr Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu zahajuje V. spořilovský salon


2. září 2010 byl slavnostně v prostorách Geofyzikálního ústavu AV ČR zahájen již V. ročník spořilovského salonu - výstavy spořilovských výtvarníků.
Hlavními vystavovateli jsou Vojtěch Jiřička - obrazy a Vladimír Pechar - Čtyři roční doby
Svoje nová díla vystavují také účastníci minulých Spořilovských salonů I - IV (Jiří Bárta, Ivan Beneš, Rudolf Satran, Radko Pechar, Eva Vaculíková, Antonín Zeman)
Na vernisáži vystoupila Gabriela Vránová a členové rodiny Pěruškovy.


 

Vojtěch Jiřička - obrazy


Akademický malíř Vojtěch Jiřička se narodil a vyrůstal v Praze Spořilově. Po střední škole všeobecně vzdělávací a výtvarné odborné škole ukončil v r. 1981 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, atelier propagační grafiky. Součástí diplomové zkoušky byla pedagogická aprobace, kterou několikrát použil, (viz dále). Má zkušenosti z Výtvarné školy Václava Hollara, kde v letech 1983-1987 vyučoval návrhové kreslení, sítotisk a nauku o papíru, ze Střední školy uměleckoprůmyslové, kde v letech 1987-1989 vyučoval sítotisk a ze soukromé střední školy reklamní tvorby, kde v roce 2001 učil počítačovou grafiku (a kde mu nebyla prodloužena smlouva). Nyní se po krásném období svobodného umělce musel, bohužel, zapojit do šedého pracovního poměru v reklamní agentuře, což jeho umělecký rozlet trochu podlomilo. K jeho koníčkům patří serigrafie, keramika, malba a bronzová plastika. Obeslal Spořílovský Salon I-V.

 Vladimír Pechar - obrazy


Vladimír Pechar se narodil 1931 v Příbrami. Od r.1957 žije trvale v Praze. Zde také vystudoval SOŠV. Byl přijat za člena Svazu čs. výtvarných umělců, pak do Unie výtvarných umělců, posléze se stal členem Syndikátu výtvarných umělců. Věnuje se především portrétní malbě, ať již originální formou specifické reliéfní olejové omítky, či v různých tradičních technikách. Po mnoho let se věnoval zpracování souboru staroegyptské mytologie, symboliky a portrétů, v 70. letech rozpracoval cyklus portrétů z dramat W.Shakespeara. V r.1985 se hluboce ponořil do studia rané české historie a postupně vytvořil galerii čtyřiceti mýtických i historických postav knížat a králů zemí Koruny české. Jeho uměleckou činnost ovlivnily i studijní cesty, především několik návštěv Egypta, Asie, Kanady a většiny zemí Evropy. V několika desítkách samostatných a ve velkém počtu společných výstav se představil jak doma, tak ve světě. Postupně také vystavil všechny portrétní cykly i obsáhlý výběr abstrakcí a krajinářské tvorby. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha soukromých i oficiálních sbírkách u nás i v zahraničí.
Obeslal Spořílovský Salon II.-V.

 Jiří Bárta - grafika


Narodil se 1932 v Pyšelích u Prahy. Zde se už od dětství začaly formovat jeho výtvarné ambice, ovlivňované zvláště profesorem kreslení na gymnasiu v Benešově. Po peripetiích přijímacích řízení na VŠ byl zaměstnán v družstvu AMS (architekti-malíři-sochaři)jako grafik. Toto zaměstnání přispělo k dalšímu formování jeho profesního vývoje. Seznámil se zde s prací několika oborů: družstvo AMS zaměstnávalo keramiky, sochaře, grafiky, malíře, architekty a provádělo zakázky, které s těmito obory souvisely. Po vojenské službě se přihlásil ke studiu na fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT, kde v roce 1961 promoval. Celé toto období se věnoval výtvarné činnost, především užité grafice, která zároveň sloužila k financování studií. V r. 1968 byl přijat do Svazu čs. výtvarných umělců. Posléze se těžiště jeho zájmů přesunulo na tvorbu interiérů, ale i cca 30 realizací výtvarných děl v architektuře, převážně ve spolupráci s renomovaným sklářem V.Jelínkem. Účastnil se též několika architektonických, ale i výtvarných soutěží, v některých byl úspěšný. Jeho výstavní činnost byla dost bohatá: vystavoval v Evropě, v USA a v Japonsku. Jeho díla jsou zastoupena v ÚP muzeu v Praze, ale i v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Věnuje se také pastelu, který svými technologickými podmínkami, ale i prostorovou nenáročností lépe vyhovuje současným autorovým možnostem.
Obeslal Spořílovský Salon I-V.

  

Ivan Beneš - obrazy


Ivan Beneš se narodil v roce 1927 - Spořílovský Salon I-V Je původním vzděláním právník, strojař, programátor a analytik informačních a řídících systémů. Výtvarnému umění se začal věnovat až v předdůchodovém věku. Se studiem kresby a malby začal ve výtvarných kurzech ÚKDŽ, které pak doplnil soukromým studiem u akademického malíře prof. Miloše Čecha. Věnuje se převážně krajinomalbě (např. krajina Českého ráje, kde nyní žije, nebo pražské motivy) a také malbě květin či zátiší. Vidění objektů jeho tvorby vychází z principů impresionismu. Tento směr je mu jako bývalému informatikovi nejbližší. Považuje každý svůj obraz za svého druhu informaci či sdělení o tom, že svět, který nás obklopuje, má i své hezké stránky. A tato informace nechť je pokud možno srozumitelná.
Průběžně vystavuje v několika pražských prodejních galeriích, řada jeho obrazů našla touto cestou své umístění v zahraničí. Je členem sdružení výtvarníků ČR.
Obeslal Spořílovský Salon I-V.

 

 

Rudolf Satran - obrazy


Narodil se v roce1927. Ing. Rudolf Satran předkládá veřejnosti svoje obrazy až v seniorském věku, ač maluje již od svých osmnácti let. Jeho výtvory vznikaly vždy v časových vlnách, od sebe někdy značně vzdálených, ve chvílích volna, jak je to ostatně pro nedělní malíře příznačné.
Zaměstnán byl v technických profesích jako konstruktér vývojář ve výzkumu, posledních 27 let jako projektant v EGP. Jeho umělecké směřování v malířství soupeřilo u něj se zájmem o krásnou literaturu. V obojím se hlásil k umění modernímu, jeho premisa spočívala vždy v novosti a autentičnosti.
V důchodu se před ním otevřely možnosti věnovat se psaní a malování systematicky. V r. 1998 a 2001 vydal dvě sbírky poezie. V malířství navázal na své minulé obrazy, které se promítají do dvou témat. Jednak jsou to krajiny, do nichž jsou zakomponovány jisté, někdy výstředně působící prvky a souvislosti jako střípky surrealismu, jednak jsou to náměty spadající do množiny abstraktní geometrie, pojaté buď zcela plošně nebo jako prostorové kompozice.
Obeslal Spořílovský Salon I-V.

  

Radko Pechar - obrazy


Radko Pechar se narodil 1963 v Praze. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1983 se věnuje systematické výtvarné práci, v roce 1995 se stal členem Syndikátu výtvarných umělců. Svou výtvarnou činnost představil na 20 výstavách doma i v zahraničí a několika happeningových akcích. Jeho práce byly nezřídka publikovány a jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách. Od roku 2002 je členem Syndikátu novinářů ČR. Navštívíl čtyři desítky zemí a z cest přivezl velmi rozsáhlý fotografický materiál.
Zabývá se symbolikou vztahů, studuje princip a formy dospívání, má rád své bližní, své děti, přátele, přírodu, jógu, čaj, kávu a koření. Žije a pracuje v Praze a na Velesu na jihu Čech.
Obeslal Spořílovský Salon IV-V.

  

Eva Vaculíková - obrazy


MUDr. Eva Vaculíková se narodila 1950 v Litomyšli. Studovala zde na gymnáziu, potom na Lékařské fakultě v Olomouci. Působila v nemocnici Na Bulovce, ve Vysokém Mýtě, měla privátní praxi a v současné době pracuje jako rentgenolog na poliklinice na Chodově.
Tvoří již od dob studií na Lékařské fakultě. Malování přišlo samo od sebe jako potřeba ztvárňovat věci ukryté pod povrchem "valícího se života" a snaha o jejich zachycení. Nejvíce jí oslovuje pokus ztvárnit baladickou a mystickou stránku životního soukolí. Řemeslnou stránku výtvarného umění se pokouší zvládat průběžně sama metodou pokusů a omylů, dále studiem odborné literatury a také za laskavého přispění profesionálních výtvarníků, v prvé řadě již nežijícího akademického malíře Františka Emlera, spořilovského občana.
Svoje díla představuje veřejnosti na výstavách v pravidelných intervalech, často společně s malujícím kolegou MUDr I. Emlerem. Dříve byla členkou Výtvarné skupiny lékařů, která pro pracovní zaneprázdnění členů již zanikla. Většina prací jsou oleje, zabývá se trochu i akvarelem. Způsobem vyjádření je autorce nejbližší expresionismus. Obdivovanými vzory jsou malíři Bauch, Panuška a F. Emler.
Obeslala Spořílovský Salon IV-V.

 

 

Antonín Zeman - obrazy


Antonín Zeman se narodil 1978 v Praze. Již od malička se v něm utvářela láska k tvořivým věcem. Na základní škole na Spořilově se ponořil do knížek a literárních pokusů. Nejoblíbenější předmět bylo kreslení, malování měl velmi rád. Jako učen SOU ČKD si svoje dřívější zájmy stále pěstoval, ale malování zvítězilo nad literární činností. Nyní pracuje jako zaměstnanec HQS Praha, s.r.o., kde vykonává instalace počítačových sítí a hardwaru, správu operačních systémů, webového serveru a firemní databáze. Obeslal Spořílovský Salon III-V.

 [Na začátek stránky]