Aktuality

Den stětí sv. Jana Křtitele 29. srpna roku 28 n.l.Salome s hlavou Jana Křtitele

Na Svatého Jana stětí,
čápi pryč už od nás letí
Syn Zachariáše a Alžběty se jim narodil až v jejich pokročilém věku. Narodil se šest měsíců před Ježíšem, byl jeho bratranec a stal se prorokem v Judeji. Živil se kobylkami a medem divokých včel, oděn v košili z hrubých žíní, kázal o příchodu Mesiáše a vyzýval k pokání prostřednictvím křtu vodou.
Osudným mu bylo to, že napadl krále, jímž byl Herodes Antipas, za to že opustil první ženu a oženil se s manželkou svého bratra Filipa. Tou byla Herodiada a její dcera Salome, které se přičinily o Janovu likvidaci.
Herodes sice za to Jana uvěznil, ale neodvážil se ho nechat popravit. Obával se totiž lidu, který měl Jana Křtitele za proroka. V den svých narozenin však vladaři zatančila spoře oděná Salome a Herodes pod tím dojmem před svědky přísahal, že jí splní, o cokoli požádá. Salome na radu své matky řekla: "Dej mi tedy na míse hlavu Jana Křtitele" (Mt 14,7-8). I stalo se, a hlava byla přinesena do sálu, v němž všichni hodovali.

Učedníci pohřbili jeho tělo, podle jedné z verzí v Sebaste, dnešním Sivasu. Ale kandidátů na Janův hrob je více, stejně jako na místo, kde se nachází jeho useknutá hlava.
A Salome, která musela prchnout do Evropy, se utopila, když se pod jejími sáněmi prolomil led.

Kostel, zasvěcený Janovu stětí mají v sousední Hostivaři.


 


[Na začátek stránky]