Aktuality

  Půlnoční mše v kostele sv. Anežky
Josef Lada: Betlém 1942.
 
V kostele sv. Anežky se bude sloužit půlnoční mše od 24:00 hodin