Spořilov: Aktuality

Zástupci spořilovských obyvatel protestují 15.12.2011 před magistrátem.Občanské sdružení SOS Spořilov svolalo na den 15.12. 2011 v 8:30 hod před pražský magistrát, kde se konalo jednání o rozpočtu metropole, další demonstraci za ochranu Spořilova před exhalacemi a hlukem z průjezdné dopravy. Když už magistrát ani vláda nedokážou odvést kamionovou dopravu ze středu Spořilova, pak je třeba alespoň vybudovat odpovídající protihluková opatření (např. zastřešení Spořilovské ulice).
Svedení průjezdné kamionové dopravy do středu rezidenční čtvrti je projevem naprostého hazardu s lidským zdravím, jak ze strany vlády, tak i pražského magistrátu.
Stát koncepčně pochybil, protože nedokázal dokončit a zprovoznit celý Pražský okruh. Město pochybilo protiprávním navedením dopravy do centra jednoho z nejvíce obydlených sídlišť v Praze, a to bez odpovídající studie dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vedení veškeré těžké dopravy, přímo pod okny tisíců obyvatel a bez jakékoliv ochrany, znamená porušení mnoha zákonů a tak protiprávnost současného dopravního řešení. Přitom pražští zastupitelé mohli již několikrát tuto situaci radikálně řešit, naposledy při minulém zasedání zastupitelstva, kdy padl dokonce návrh na zákaz vjezdu kamiónů na Spořilov.