Spořilov

 

Seznam použité literatury: • Brožek, V.; Polívka K.: Stavba a vývoj zahradního předměstí družstva "Spořilov"
  v Roztylech,
  V.J.Procházka, Praha 1928
 • Vernerová, Dagmar: The Garden City Spořilov, VÚVA Praha 1985
 • Moutvic, Miroslav: Spořilov, stavební družstvo zklamaných nadějí. In: Pražský sborník historický XXVIII, s. 102-144.
 • - - - Spořilov In: Almanach okresu Praha XIII. Praha: František Škrabal, 1934, s. 188-190.
 • - - - O tom Spořilově / Lélius In: Periferie. Roč. 2 (1932), č. 5, č. 6, č. 8
 • Branald, A.: Převleky mého města, Academia Praha 2002
 • Karaslavov, G.: Spořilov, Svoboda Praha 1951
 • Žabokrtský, S.: Adresář Spořilova, nákl. vlastním.
 • Čihák, J.; Zedlo: Nový úplný adresář (Spořilovský vševěd), Jednota čsl. soukromých úředníků, Praha 1934.
 • - - - Výstřižky z dobového tisku, propagační materiály a soukromé archivy
 • - - - Významná data v historii kostela sv. Anežky, Farní noviny, listopad 2005, s. 2-4
 • Vernerová, D. (ed.): Spořilov, největší zahradní město Velké Prahy, Prostor, o.p.s., 2015
 • Vernerová, D. (ed.): Spořilov, komunita a její osobnosti, Prostor, o.p.s., 2017 


[Na začátek stránky]