Praha: Spořilov: Aktuality


Jak vypadá vaše město

 
 
 
Záběry z jednání

Několik poznámek k akci:

Účastníci byli rozděleni do tří skupin podle místa bydliště, protože se předpokládalo, že tam to znají nejlépe. Ovšem Spořilov je natolik malý, že - jak se ukázalo - se většina shodla na stejných problematických nebo potenciálně nadějných místech.
Přestože organizátoři hned v úvodu žádali, aby se diskuze omezila na veřejná prostranství, téma se záhy stočilo k otázce dopravy, která podle názoru přítomných nejpodstatněji ovlivňuje všechen život ve čtvrti a využití plácků, parčíků a jiných ploch je determinováno právě dopravou, čili faktorem, těžko řešiteli úlohy "jak zvelebit veřejná prostranství na Spořilově" zvládnutelným.
Pokud se týká dílčích problémů, existují pak již hotová řešení (někde v archivech jsou snad deponována) a pokud by byla politická vůle, již dávno by se jejich realizací prostředí na Spořilově nepochybně zlepšilo. Zatím se na ně práší a dokonce se fundamentální z nich ještě oddalují. Do nebe volajícím je např. nedávné vyřazení segmentu 511 z priorit.
Holt to chce vypravit nějakého "Plaváčka" pro vlasy děda Vševěda, aby mu poradil, kde je "žába na spořilovském prameni" a hlavně dal radu, jak se jí zbavit. Jinak se budou kupit dobrá či lepší řešení, aniž by se cokoliv k lepšímu doopravdy změnilo.
Nicméně je udivující, že skepticky naladěná skupina to vzala jako "brainstorming", jako by o něco šlo, a nechyběly zvýšené hlasy a překřikování.Motto:
"Dobrou noc," děl Thersites srdečně a s libostí se protáhl. "Ale že jsme si dnes pěkně pobesedovali, co?" Karel Čapek: Apokryfy