Aktuality

Posvěcení spořilovského kostela sv. Anežky 27. října 1935

  Fotografie ze dne posvěcení kostela
A tak po překonání řady překážek stavba byla hotova ke stanovenému dni a kolaudována. Dr Nosek se tohoto slavného dne již nedočkal, odešel ve svatém týdnu dne 17. dubna 1935 po těžkém utrpení, ale plně připraven a odevzdán do vůle boží. Pohřben jest v Poříčí nad Sázavou. Na paměť jeho zásluh zasazena mu deska, jejíž text sepsal P. dr. Urban.
Kolaudace konala se dne 25. října 1935 a stavba schválena pod č. j. 48008/35 III.
Konečně jsme stáli před dosažením svého cíle - posvěcením. A ani zde nebylo vše opět lehké. Naší touhou bylo, aby chrám posvětil pan kardinál. Byly však shledány závady, pro které nemohlo dojíti k posvěcení biskupem - poněvadž pan kardinál byl na visitaci, měl provésti svěcení pan světící biskup dr Eltschkner - a tak byl kostel posvěcen kanovníkem, který se o jeho stavbu skutečně poctivě staral a urovnával nám vždy obětavě cesty J.M. dr Kulačem dne 27. října 1935, v předvečer svátku státní samostatnosti.
Byl smutný deštivý den, vítr od rána burácel, i během obřadu. Po posvěcení v poledních hodinách dosáhl vítr takové prudkosti, že vyvrátil dvě ještě nedosti zaschlá okna a způsobil i jiné menší škody.
Ale kostel stál a byl vysvěcen, a měli jsme nyní každého dne mši sv.
O udržování kostela staraly se sestry Laického apoštolátu sv. Františka, ktaré bydlily v místnostech pod hlavním oltářem.

Podle vzpomínek dr Urbana, O. Pavlištíka a Vl. Vojče, které zapsal dr Sochr 15. VIII. 1948


Slavnostní mše jako připomínka 80-tého výročí posvěcení kostela 6. 11. 2015 od 18:00 hod.