Aktuality

Popeleční středa 6. 3. 2019 (obrázky z minula)


Zcela zaplněný kostel sv. Anežky

Popelec uděluje Jakub František Sadílek OFM

Popeleční středa je vždy 46 dní před Velikonoční nedělí. Pod Popelcem pak rozumíme znamení kříže, které se provádí popelem z loňských posvěcených kočiček na čelo v rámci mše svaté. Zároveň se pronáší: "Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš".

Původ svátku:
V kanonu čtvrtém sněmu benevenského (r.1091) se nařizuje, aby "muži a ženy téhož dne na své hlavy popel přijímaly". Podnětem k nynějšímu svátku bylo zřejmě to, že v první den postu (caput quadradesimae) se veřejní kajícníci sešli před chrámovými dveřmi. Odtud byli vedeni do chrámu, kropeni svěcenou vodou a sypáni popelem a po vyvedení z chrámu jejich veřejné pokání počínalo.

Kněz v rouchu fialovém.

anglicky: Ash-Wednesday německy: Aschermittwoch, Aschertag(Gen 3,19)

V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.

In sudore vultus tui vesceris pane donec revertaris in terram de qua sumptus es quia pulvis es et in pulverem reverteris.

By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.

 


[Na začátek stránky]