Spořilov: Pomník zborovským hrdinům

Diskuse s občany Spořilova 18.11.2008 v kině Sigma od 18:00 hod.


Návrh pomníku (vizualizace)

Emocionální diskuse o obnovení pomníku zborovským legionářům, který stál na Spořilově v letech 1937-1940, se vede už několik let a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Příčinou je střet dvou základních názorů:

  • Roztylské náměstí je unikátní prostor, koncipovaný jako volný prostor profesory Barthem a Barkou, umocněný Paškovského a Režného chrámovou stavbou a Sinkuleho rámem zeleně. Babkův a Režného "zborovský" pomník už v době svého vzniku byl v této koncepci cizorodým prvkem.
    Na rozdíl od nenápadných pomníčků padlých spořilovských občanů se přímo ke Spořilovu nevztahuje a jistě by se pro něj našlo místo jinde. Připomínat dějiny lze i jinak než monstrózním pomníkem, který by navíc nebyl originálem, ale už jen drahým plagiátem.
    Dnešní náměstí by mělo především sloužit spořilovským, a jako takové by mělo mít dobře udržovanou zeleň a prostor pro odpočinek starých a matek s dětmi.

  • Pomník byl postaven v době zvyšujícího se nebezpečí ze strany Německa a měl připomínat, že o svobodu je nutno bojovat, jako to učinili legionáři, především pak na ruské frontě. Žijeme v době až obludného nezájmu o vlastní dějiny. Zatímco jiné národy si cení každé připomínky vlastní minulosti, nebo si ji dokonce vymýšlejí, u nás je tomu naopak. A říká se, že kdo nezná své dějiny, bude je muset prožít znovu. Neměli bychom proto vynechat jakoukoliv příležitost dát další generaci před oči připomínku činů a zásluh našich předků, ať už jako vzor či memento.
    A byli to především Sokolové, kteří před válkou měli největší zásluhy na bezprecedentním rozvoji spořilovského kulturního života. Ti také inicializovali postavení pomníku stejně tehdy, jako po tom volají dnes. Byl by to počin, bourající uzavření se do materiálních zájmů a snad i impuls k obnovení duchovní stránky spořilovského života.
    V neposlední řadě pak Spořilov je už velké město a zaslouží si víc uměleckých děl než otlučenou Dívku s hrozny před restaurací U Břízy.

Nepochybně mají pravdu obě strany a nalézt kompromis patrně nebude snadné. Podle posledních zpráv však radnice Prahy 4 není obnovení pomníku příliš nakloněna a preferuje pouze pamětní desku.
Součástí setkání byla prezentace dvou návrhů úpravy roztylského náměstí, a to od architektů Sendlera a Suchana ve foyeru kina.

Pohled na výstavu

Několik pohledů do foyeru a sálu kina.[Na začátek stránky]