Aktuality

  Neděle před svátkem Mistra Jana Husa ve spořilovské modlitebně CČSH


Zvon vedle stolu Páně vlevo. Přestože byli ve "Spořilovských novinách" lidé zváni k účasti na nedělní bohoslužbě, kdy bude možno vidět zvon, účast starších lidí negativně ovlivnila vysoká venkovní teplota. Tou dobou už bylo totiž venku kolem 30°C a media od rána varovala - zejména starší - aby co nejméně vycházeli ven.Přes nízkou účast však pobožnost proběhla důstojně, a to i s hudebním doprovodem