Praha: Spořilov: Aktuality

Píďalka zimní Operophtera brumata (Linnaeus, 1758).
Někdy označovaná také jako vlnopásník ovocný [angl. Winter Moth], je druh jednogenerační. Housenky se vyvíjejí od poloviny dubna do konce června, kuklí se v květnu a červnu v zemi v hloubce 1,5-15 cm. Můry létají od konce září do konce prosince a snadno přečkávají krátkodobé mrazy až do -15 ° C. Podnětem k líhnutí motýlů je dokonce pokles teploty pod bod mrazu. Dospělci mají rozpětí křídel 25-30 mm. Zbarvení křídel je nenápadné, hnědošedé se žlutavým nádechem a náznakem tmavší vlnité kresby. Samci se objeví 3-4 dny před samicemi se zakrslými křídly a jsou aktivní za soumraku a v noci. Nejaktivnější jsou při teplotách vzduchu kolem 10 °C, ale lze je zastihnout i při teplotách blízkých nule. Housenky jsou škůdci na ovocných stromech.
Motýlek je běžný nejen v ČR, ale v celé palearktické oblasti. Na Spořilově v prosinci při nenulových teplotách ho často zastihneme po setmění pod lampami. Níže pořízené foto je z čelního skla automobilu, na kterém se motýlek usadil 1.12.2015 kolem 18:00 hod.