Životopis

Matouš Pěruška

se narodil v roce 1992. Na housle začal hrát v pěti letech u Harbi Shabua a později u prof. Ludmily Štětinové. Pod jejím vedením pokračoval také na Pražské konzervatoři, kterou absolvoval koncertem se Symfonickým orchestrem konzervatoře. Od r. 2012 je studentem HAMU v Praze ve třídě prof. Leoše Čepického, od roku 2014 navštěvuje konzultace u prvního koncertního mistra vídeňských symfoniků Jana Pospíchala. Pravidelně se účastní kurzů Vídeňské filharmonie, absolvoval mistrovské kurzy u I. Gitlise, R. Chana, R. Davidovici, M. Ericssona, I. Ženatého, V. Hudečka, M. Frischenschlagera, J. Pazdery, V. Steudeho a P. Götzla. Zúčastnil se několika národních a mezinárodních soutěží. V roce 2014 se stal vítězem mezinárodní soutěže v italské Veroně, kde mu byly za vítězství zapůjčeny mistrovské housle od Ottela Bignami. V roce 2015 obdržel 2. cenu a cenu publika na mezinárodní soutěži J. Brahmse v rakouském Pörtschachu. Kromě sólové činnosti se intenzivně věnuje také komorní hře. Studoval pod vedením P. Hůly, R. Nagyho a P. Schuhmayera. Vystupuje v různých komorních uskupeních na českých i zahraničních pódiích. S violoncellistkou Kristinou Vocetkovou získali v létě 2015 v rámci Mezinárodní letní akademie ISA v Rakousku cenu Zoltána Kodályho a cenu Bohuslava Martinů a v soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu pro komorní soubory titul absolutních vítězů. V letech 2012 až 2014 byl členem orchestrální akademie České filharmonie, kde od té doby pravidelně hostuje.

 


Nadace Český hudební fond