Události

Kostel sv. Anežky České prohlášen "kulturní památkou"Kostel sv. Anežky s okolím
Na základě rozsáhlého řízení byl prostor kostela sv. Anežky České č.p. 2500 na poz. parc.č.4391, k.ú.Záběhlice, spolu s pozemky parc.č. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 5829, 5842, k.ú. Záběhlice, Praha 4 – Spořilov podle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j.MK 10417/2011 OPP ze dne 9.2.2011 prohlášen za kulturní památku. Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je zákres umístění předmětné kulturní památky do kopie katastrální mapy.[Na začátek stránky]