Praha: Spořilov: Aktuality

Otakárek ovocný na Roztylském náměstí

Otakárek na jeteli u pomníčků 31.5.2015 v 11:30 hod.

Otakárek ovocný - Papilio (Iphiclides) podalirius L. není na Spořilově žádnou vzácností. Pravidelně zde navštěvuje rozkvetlé komule. V Čechách se obvykle vyskytuje jen v jedné generaci, na Moravě i ve dvou. Na Karlštejnsku a na Spořilově však druhou (podzimní) generaci můžeme zastihnout také (o čemž svědčí dlouholetá spořilovská pozorování doc. F. Cvrčka). Motýl je u nás zákonem chráněný druh.
V Českých zemích je poměrně rozšířen, byť nerovnoměrně. Jinak druh nalezneme také po celé Evropě a areál jeho výskytu zasahuje do severní Afriky a přes mírné pásmo Asie až do Číny (na Dálném východě a v Japonsku ho - na rozdíl od otakárka fenyklového - nenalezneme).

Popis:
Délka předního křídla 32-48 mm. Světležlutá křídla mají černé příčné pruhy. Na zadních křídlech jen jedna dvojitá příčná čára, jež bývá často červeně vyplněna. Na okraji zadních křídel v černi jsou modré měsícovité skvrny. Ostruhy jsou dlouhé a dosti přímé, nad nimi červená a modrá skvrna. Motýli druhé generace jsou obvykle větší se světlejší žlutou barvou a bílými chloupky.

Chování dospělců:
V některých letech se motýl na Spořilově vyskytuje dost hojně. Takovým byl i rok 2014. Rozhodně se s ním zde potkáte častěji, než s příbuzným otakárkem fenyklovým. Poletuje v zahradách a vyhledává růžovité rostliny či komule. Motýl je dobrý a vytrvalý letec. Jeho let je třepotavý a plachtivý, nicméně dovede být i velmi rychlý. Saje nektar z květů stromů i keřů, méně často i z bylin (viz naše foto). Též saje vláhu na vlhké půdě. Pohlavní dimorfismus není vyvinut, obě pohlaví se nesnadno rozeznají. Páří se okolo poledne, kopulace trvá až přes hodinu.
Stadium motýla je asi 14 dní a na Spořilově se může vyskytovat - jak již bylo řečeno - ve 2 generacích. První generace létá od dubna do června, druhá generace od července do září. Část kukel přezimuje a na jaře se z nich pak, líhnou motýli generace první.
Specifikou chování otakárků je, že samečci se rádi shromažďují na vyvýšeninách a na takových místech jich potom lze vidět desítky.
Samička klade vajíčka v poledních hodinách na líc i rub listu živné rostliny jednotlivě nebo po dvou. Vajíčko je shora okrouhlé, se strany tvaru vysokého bochniku, skoro kulovité, veliké, mnohem větší než od otakárka fenyklového, bělavě zelenožluté, matně lesklé, pod lupou bez skulptury a kresby, jen při velikém zvětšení jsou patrné jemné důlky, které činí povrch drsným. Po několika dnech je načervenale hnědé, před vylíhnutím černé. Stadium vajíčka je 10-14 dní, výjimečně až 21 dní, může se vyskytovat od dubna do září.

Housenka:
Vylíhlá housenka je černá, na hřbetní straně má 2 větší a 2 menší světle zelená políčka. Po těle jsou řídké bradavky s černými chlupy. Požírá obal vajíčka až na basi, která zůstane na listu jako lesklá, kruhová skvrna. Vypřádá si líc listu vlákny a pevně se na něj přichytí. Dospělou housenku by list neunesl a proto sedí na větvičce. Housenka se může vyskytovat v květnu až září. Žije 5-8 týdnů a během této doby se 2x svléká, asi v týdenních údobích. Svléknutou kůži většinou požírá. Některé housenky pocházející z první generace rychle rostou a promění se už v červnu v zelenou kuklu, z níž se v vylíhne motýl druhé generace. Ostatní rostou pomalu a dávají v červenci hnědou kuklu, která přezimuje. Housenka je "líná", nerada mění místo a živnou rostlinu nikdy neopouští. Může se však pohybovat i pozpátku. Housenka bývá obyčejně na keřích rostoucích o samotě, na suchých, výslunných místech. Dorostlou housenku lze jen těžko nalézt. Bývá často na větvičce a prozradí se jen dohola ožranými listy. Požírá list od kraje, též někdy v noci. Ke konci svého vývoje se připevní vlákny a ve 3 dnech se promění v kuklu. Motýl se obvykle kuklí mimo živnou rostlinu, kde by po opadu listí byla kukla nápadnou. Stádium kukly se může vyskytovat po celý rok.

Živné rostliny housenek:
Muchovník vejčitý (Amelanchler ovalis MED.), břestovec (Celtis), skalník obecný (Cotoneaster integerrima MED.), hloh (Crataegus), kdoule (Cydonia), mišpule domácí (Mespilus germanica L.), hrušeň obecná (Pirus communis L.), třešeň (Prunus avium L.), višeň obecná (P. cerasus L.), mandloň obecná (P. communis ARCANG.), švestka (P. domestica L.), mahalebka (P. mahaleb L.), střemcha obecná (P. padus L.), broskvoň (P. persica L.), trnka obecná (P. spinosa L.), muk obecný (S. aria CR.), jeřáb obecný (S. aucuparia L.), oskeruše (S. domestica L.).

Etymologie:
Otakárek - Presslovo pojmenování motýla na počest krále Přemysla Otakara. Papilio = motýl. Iphiclides = syn tíryntského krále Amfitryóna a Alkmény. Podalirius = syn lékaře Asklepia a Epiony (druhý jejich syn dostal jméno Machaon a podle něj je pojmenován druhý z našich otakárků).

Poznámka:
Dne 10.8.2015 byl poblíž místa květnového nálezu v 10:50 spatřen další otakárek ovocný.
Dne 5.9.2015 byl vyfocen opozdilý otakárek na Spořilově na Hlavní třídě (17°C).


Otakárek ovocný na kymácející se komuli na Hlavní 5.9.2015 v 16:45 hod.