Osmička - 8. oddíl Junáka Praha XIII.Praha XIII. bylo v letech 1923–1947 označení městského obvodu Velké Prahy, tvořeného územím bývalého města Vršovice a bývalých obcí Záběhlice (včetně Spořilova) a Hostivař (bez osad Milíčov a Háje) z dosavadního vinohradského okresu a bývalé obce Staré Strašnice (včetně osady Nové Strašnice) z dosavadního žižkovského okresu, v letech 1947–1949 části tohoto území. Všechna tato území byla připojená k Praze 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. Jako volební obvod byla Praha XIII vymezená vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923.

Junácký oddíl č.8. vznikl 21. ledna 1943 jako 8. skupina Dorostu Klubu českých turistů - odbor Praha.

Krátce nato 2.7.1943 Akela zakládá 14. skupinu KČT, kam pak přešla část spořilovských a později se přejmenovala na 41. oddíl Junáka.


O osmičceVýznamným spořilovským členem osmičky byl ing. arch. Pavel Procházka (Stopka).